Asim-Bud Sp. z o.o.

ul. Platynowa 31

59-300 Lubin

e-mail: biuro@asim-bud.pl

NIP: 692-249-17-94

REGON: 021409891

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000373383

 

Osiedle MIEDZIANE

Kontakt w sprawie sprzedaży inwestycji

tel.: 726 505 905

 

Z-ca Głównego Księgowego

Agata Busse

tel.: 661 942 040

e-mail: a.busse@asim-bud.pl

Główny Księgowy

Beata Świekatowska

tel.: 661 942 541

e-mail: b.swiekatowska@asim-bud.pl

Dyrektor
ds. Realizacji Inwestycji

Arkadiusz Pieńko

tel.: 691 942 060

e-mail: a.pienko@asim-bud.pl

Dyrektor
ds. Technicznych

 

 

 

Główny Inżynier
Energomechaniczny

Czesław Małczak

tel.: 607 932 822

e-mail: malczak@asim-bud.pl

Asim-Bud Sp. z o.o.